ID v. DAYBELL PRELIMINARY HEARING (2020)

Melanie Gibb PT2

Melanie Gibb undergoes cross-examination in day 2 of Chad Daybell's preliminary hearing.


7-ID v. Daybell Preliminary Hearing: Melanie Gibb PT2